Räätälöidyt digitaaliset ratkaisumme kasvattavat liiketoiminnan tehokkuutta ja lisävät kilpailukykyä

Yrityksissä ollaan usein juututtu tottumuudesta käyttämään perinteisiä, tehokkuutta ja resursseja vieviä menettelytapoja, vaikka ohjelmistokehityksellä voitaisiin saadaa aikaiseksi merkittävä kasvu tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä. Sen sijaan, että valjastettaisiin käyttöön automaatioita ja toiminnanohjausjärjestelmiä, käytetään prosessien hallintaan ja raportointiin usein Wordia tai Exceliä, tai pyöritetään edelleen paperirumbaa.

Modernit ohjelmistoratkaisumme auttavat tehostamaan yrityksesi tuotantoprosesseja vähentämällä paperitaloutta tai jopa kokonaan eliminoimalla sen, minimoimalla tietojen käsin syöttämisen tarvetta sekä automatisoimalla tietojen siirtymistä eri tietojärjestelmien välillä. Myös raportointi muuttuu yksinkertaisemaksi, sillä kaikki tieto on verkossa ja helposti tarkasteltavissa missä tahansa, milloin tahansa.

 

Case-esimerkki: kiinteistöhuoltoalan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä

Tässä esimerkissä tarkastellaan, miten kiinteistöhuoltoalan yritys pystyy tehostamaan toimintojaan ottamalla käyttöön räätälöidyn, modulaarisen toiminnanohjausjärjestelmän.

Asiakashallintamoduuli mahdollistaa asiakastietojen helpon ylläpidon, moduulin tiedostopankkiin voidaan tallentaa kaikki tehdyt tarjoukset, asiakassopimukset ja muut aineistot. Asiakastiedoista pystyy helposti näkemään, milloin ja kenen toimesta asiakkaaseen on viimeksi oltu yhteydessä, mitä on sovittu ja mikä on asiakkaan tilaushistoria. Moduuli voidaan tarvittaessa integroida luottoluokittajien järjestelmiin, jolloin voidaan käyttää järjestelmää myös luotonhallintaan.

Työaikamoduuli mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan työntekijöiden työaikakirjanpidon ja sen kohdistamisen eri projekteille. Työaikaraportit, ilta- ja ylityötunnit saadaan järjestelmästä helposti ja sähköisesti palkanlaskentaan. Työntekijöiden saapuminen asiakkaan työkohteeseen ja sieltä poistuminen pystytään varmistamaan sijainti- ja aikaleimoilla.

Projekti- ja resurssihallintamoduulilla hallitaan meneillä olevia projekteja ja työkohteita sekä allokoidaan niille henkilöstö- ja kalustoresursseja. Valmiit projektit voidaan töiden valmistuttua helposti laskuttaa, laskuluonnokset lähetetään Finvoice-tietosiirtona yhtiön käyttämään taloushallintajärjestelmään.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kokoaa yhtiön toiminnan yhteen kokonaisvaltaiseen järjestelmään, joka toimii selaimessa sekä mobiilissa ja on käytettävissä kaikkialla, milloin tahansa. Järjestelmän tuoma kustannussäästö maksaa ohjelmistokehityksen kustannukset takaisin jopa alle vuodessa.

 

Miten voimme auttaa sinua tehostamaan yrityksesi toimintaa?

Ota meihin yhteyttä puhelimella 010 508 1490 tai sähköpostilla myynti@itify.fi.